Privatumo Politika LT

Exadel Privatumo Politika LT

Taisyklės dėl asmens duomenų tvarkymo bendrovės tinklalapyje

UAB „Exadel LT“ (juridinio asmens kodas: 300087830), kurios juridinis adresas: Giedraičių g. 85-109, Vilnius, Lietuva (toliau vadinama – Bendrovė), veikdama kaip Exadel grupės narys ir kaip asmens duomenų valdytoja nustato šias taisykles dėl asmens subjektų duomenų saugumo, kai jie naudojosi ir naršė Bendrovės tinklalapyje www.exadel.com / www.exadel.lt (toliau vadinama – Tinklalapis), ir dėl jų teisių į privatumą apsaugos (toliau vadinama – Lankytojai).

Šiose asmens duomenų tvarkymo bendrovės tinklapyje taisyklėse (toliau vadinama – Tinklapio Privatumo politika) apibrėžiami Bendrovės renkami asmens duomenys, jų šaltiniai ir gavimo būdai, teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas ir veiksmai bei priemonės, kurių Bendrovė ėmėsi, kad apsaugotų surinktus asmens duomenis.

Naudodamiesi Bendrovės paslaugomis ir (arba) naršydami Tinklalapyje, Lankytojai turi sutikti su šiomis Privatumo politikos sąlygomis bei kitomis bendrosiomis naudojimosi tinklalapiu taisyklėmis.

Visi Lankytojų asmens duomenys Bendrovės tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau vadinama – BDAR), Lietuvos Respublikos teisinės asmens duomenų apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Jei kiltų kokių nors klausimų dėl šios Privatumo politikos ar būtų kokių nors su asmens duomenų tvarkymu susijusių pageidavimų, susisiekite su mumis el. paštu: dpolt@exadel.com.

1. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS IR RINKIMAS

1.1. Duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas ir privatumo politikos apimtis

Tinklalapyje ar per Tinklalapį pateikiamus asmens duomenis valdo Bendrovė ir juos apdoroja motininė kompanija Exadel Inc.

Ši Privatumo politika taikoma bet kokiems Bendrovės administruojamiems tinklalapiams ir bet kokioms Bendrovės teikiamoms paslaugoms, nepriklausomai nuo to, kokiomis priemonėmis Tinklalapio Lankytojai naudojasi, kad prisijungtų, aplankytų ar naršytų Tinklalapyje ar naudotųsi bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų.

Ši Privatumo politika netaikoma Tinklalapyje esančioms nuorodoms į trečiųjų šalių tinklalapius, todėl Lankytojams rekomenduojame tiesiogiai ir individualiai susipažinti su tokių trečiųjų šalių tinklalapiams bei paslaugoms taikoma privatumo politika.

Tvarkydama Lankytojų asmens duomenis, Bendrovė gali pasitelkti trečiąsias šalis ir tuo tikslu perduoti Lankytojų asmens duomenis juridiniams asmenims, atitinkantiems šioje Privatumo politikoje numatytas sąlygas.

1.2 Renkama informacija

(a) Techninė informacija ir slapukai
Kas kartą Lankytojui prisijungus ar apsilankius Tinklalapyje, Tinklalapio techninės priemonės automatiškai surinks ir apdoros šiuos asmens duomenis:

 • IP adresas;
 • prisijungimo data ir laikas;
 • tinklalapio, kuris jungiasi su Tinklalapiu pavadinimas ir universalusis adresas (URL);
 • Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;
 • Lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija;
 • Lankytojo geografinės vietos duomenys, kalbos nustatymai;
 • kita susijusi techninė informacija.

Naudodama slapukus Bendrovė taip pat renka ir apdoroja techninius Lankytojų duomenis. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir asmens duomenų tvarkymą, susipažinkite su Bendrovės Slapukų naudojimo politika.

(b) Lankytojo pateikta informacija

Bendrovė taip pat gali rinkti ir tvarkyti kitus Lankytojo asmens duomenis, pateikiamus jo (jos) paties sprendimu elektroniniu paštu ar per kitą Tinklalapyje veikiančią informacinę sistemą. Tokie asmens duomenys gali būti:

 • Lankytojo vardas, pavardė;
 • kontaktinė informacija (telefonas, el. pašto adresas, namų adresas);
 • kita Lankytojo tapatybę nustatyti leidžianti asmeninė informacija;
 • prašymo, pranešimo, nusiskundimo ar bet kokios kitos susijusios žinutės asmeninio pobūdžio turinys.

Aukščiau pateiktas sąrašas nėra baigtinis. Tam tikrais atvejais Bendrovei gali prireikti papildomos informacijos, susijusios su Lankytojo pateikto prašymo priežastimi, arba, kitais atvejais, reikalingos šios Privatumo politikos tikslams pasiekti.

1.3. Asmens duomenų panaudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais

Bendrovė turi teisę tvarkyti ir apdoroti Lankytojų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Bendrovė gauna Lankytojo aiškų išankstinį sutikimą tokiam duomenų tvarkymui (šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra lankytojo išankstinis sutikimas).

Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis:

 • vardą ir/ar pavardę,
 • elektroninio pašto adresą,
 • telefono numerį.

Tiesioginės rinkodaros tikslais lankytojų asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais būdais:

 • Bendrovė gali elektroniniu paštu atsiųsti Lankytojui informacinį biuletenį su bendrovės pasiūlymais, akcijomis, produktais ir naujienomis;
 • Bendrovė gali elektroniniu paštu siųsti lankytojui kvietimus į renginius ir panašią informaciją;
 • Bendrovė gali skambinti lankytojui telefonu ir pateikti kvietimą, pasiūlymą ar siūlymą.

Lankytojai gali bet kada atsisakyti tiesioginės rinkodaros paslaugų:

 • spustelėję nuorodą, skirtą tam tikslui, elektroninio pašto apačioje su naujienlaiškiais ar panašiais duomenimis; arba
 • išsiųsdami el. laišką, atsisakydami tiesioginės rinkodaros paslaugos, bendrovės el. paštu: dataprotection@exadel.com.

1.4. Informacijos naudojimas įdarbinimo tikslais ir karjeros galimybėms

Bendrovė naudoja Tinklalapį įdarbinimo tikslams ir karjeros galimybėms, kur lankytojai gali pateikti savo duomenis prisijungimui prie Bendrovės komandos.

Bendrovė tvarko lankytojo asmeninius duomenis įdarbinimo tikslais turint lankytojo sutikimą, kuris duodamas pateikiant asmens duomenis per tinklalapio informacijos sistemą. Lankytojų asmens duomenys apdorojami ir saugomi tol, kol pasibaigs konkretus darbo pasiūlymas ar įdarbinimo procesas, nebent Lankytojas sutinka su ilgesniais saugojimo laikotarpiais, norint gauti naują pasiūlymą dėl įdarbinimo galimybių.

Įdarbinimo procesas išsamiau aprašytas Bendrovės įdarbinimo politikoje.

1.5. Pastaba dėl lankytojų atsargumo ir atsargumo teikiant asmens duomenis

Vadovaujantis asmens duomenų minimizavimo principu Bendrovė rekomenduoja, kad lankytojai pateiktų asmeninius duomenis atsargiai ir rūpestingai, laikydamiesi šių minimalių asmens duomenų apsaugos reikalavimų:

 • 1.5.1 prašymo antraštėje ar failo pavadinime nenaudokite lankytojo vardo, pavardės, asmens tapatybės numerio ar kitų duomenų identifikuojančių asmenį (pvz: gimimo datos, banko sąskaitos numerio, automobilio numerio, nekilnojamojo turto duomenų ir kt.);
 • 1.5.2 nenurodykite lankytojo identifikavimo kodo, mokėjimo kortelės numerio ir kitos finansinės informacijos, bet kokių specialių kategorijų asmens duomenų ar bet kokio kito pernelyg didelio personalinės informacijos kiekio CV, motyvaciniame laiške, prašymų tekste, el. laiškuose ar panašiuose pranešimuose, kurie siunčiami Bendrovei, ir
 • 1.5.3 įsitikinkite, kad siunčiami asmens duomenys yra pateikti tik tokia apimtimi, kokia yra būtina, siunčiamo laiško ar prašymo tikslui pasiekti.

1.6. Asmens duomenų naudojimas

Bendrovės pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra užtikrinti veiksmingą, optimalų, reikiamai pritaikytą ir asmeninius Lankytojo poreikius atitinkantį naudojimąsi Tinklalapiu.

Bendrovė naudoja asmens duomenis:

 • siekiant užtikrinti patogų, efektyvų ir funkcionalų Lankytojų poreikių panaudojimą;
 • siekiant užtikrinti sklandų Tinklalapio administravimą;
 • siekiant užtikrinti Tinklalapio funkcionalumą;
 • siekiant laiku atsakyti į Lankytojų užklausas ir prašymus;
 • siekiant susisiekti su Lankytojais dėl bet kokios jų pateikiamos informacijos;
 • padedant Bendrovei atlikti statistinę ir kitokią analizę, leidžiančią nuolat tobulinti Tinklalapio turinį ir Bendrovės teikiamas paslaugas;
 • kitais tikslais, kurie atskleidžiami Lankytojui asmens duomenų pateikimo metu.

1.7. Asmens duomenų saugojimas

Bendrovė užtiktina, kad Lankytojo asmens duomenys nėra tvarkomi daugiau negu tai yra būtina šioje Privatumo politikoje įtvirtintiems tikslams pasiekti.

Tinklalapyje surinkti asmeniniai duomenys saugomi ne ilgiau, nei būtina siekiant šios Privatumo politikos tikslų:

 • 1.7.1 įdarbinimo atveju – iki konkretaus darbo pasiūlymo pasibaigimo dienos arba įdarbinimo proceso pabaigos, nebent Lankytojas sutiko su ilgesniais saugojimo laikotarpiais, norint gauti naują pasiūlymą dėl darbo galimybių, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių;
 • 1.7.2 tiesioginės rinkodaros tikslais – 2 metus nuo gauto iš Lankytojo sutikimo dienos;
 • 1.7.3 sutarties vykdymo atveju – 10 (dešimt) metų nuo atitinkamos sutarties pabaigos ar galiojimo pabaigos;
 • 1.7.4 techniniai duomenys, susiję su Lankytojų apsilankymu Svetainėje (pvz., IP adresas, surinkti ar pateikiami iš lankytojų įrenginių slapukų pagalba, naršyklės techninė informacija, kita informacija, susijusi su lankytojo naršymo veikla ir kt.), naudojami statistikos ir analizės tikslais – 24 mėnesiai.

Ilgesni asmens duomenų saugojimo terminai gali būti taikomi tais atvejais, kai:

 • yra pagrindas įtarti neteisėtus veiksmus, kurių atžvilgiu vykdomas tyrimas;
 • Lankytojo duomenys reikalingi tam, kad būtų tinkamai išspręstas ginčas, nusiskundimas ar pretenzija;
 • Bendrovė gavo su Lankytoju susijusių nusiskundimų arba pati pastebėjo Lankytojo įvykdytus pažeidimus;
 • duomenys yra reikalingi atsarginėms kopijoms ar panašiems tikslais, susijusiems su Bendrovės informacinių sistemų funkcionavimu;
 • yra privalomas pagal teisės aktuose įtvirtintą reikalavimą.

Asmens duomenys bus sunaikinti per pagrįstą laiką, pasibaigus nurodytam duomenų saugojimo terminui.

1.8. Teisinis pagrindas asmens duomenų tvarkymui

Bendrovė valdo ir tvarko Lankytojo asmens duomenis:

 • remdamasi Lankytojo sutikimu, išreikštu aktyviais Lankytojo veiksmais tokiais kaip asmens duomenų persiuntimas ar pateikimas Bendrovei per tinklapio informacijos sistemą;
 • įgyvendindama teisėtus Bendrovės interesus (pavyzdžiui, Tinklalapio valdymas ir administravimas ir pan.);
 • siekdama laikytis kitų teisinių įsipareigojimų.

Lankytojai gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis. Jei Bendrovė neturi kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis, Bendrovė nedelsdama (priklausomai nuo techninių galimybių) nutrauks asmens duomenų tvarkymą, kai tik gaus Lankytojo sutikimo atšaukimą.

1.9. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Lankytojo asmeniniai duomenys bus prieinami patronuojančiai bendrovei – „Exadel Inc.“, kuri valdo Tinklapį ir asmens duomenis tvarko Bendrovės vardu, o personalo įdarbinimo atveju – ir kitiems „Exadel Group“ nariams.

Negavusi išankstinio Lankytojo sutikimo, Bendrovė neperduos Lankytojo asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus žemiau išdėstytus atvejus.

Atsižvelgiant į vykdomus tyrimus ar kitus įstatymuose numatytus atvejus, asmens duomenys gali būti pateikiami teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminio tyrimo institucijoms be konkretaus Lankytojo sutikimo.

Be to, tam tikri techniniai duomenys, susiję su Lankytojų apsilankymais Tinklalapyje (tokie kaip IP adresas, slapukų surinkti ar Lankytojų įrenginiuose išsaugoti duomenys, techninė naršyklės informacija, kita su Lankytojų naršymu susijusi informacija ir pan.) gali būti perduota ar tapti pasiekiama subjektams EEA ir už jos ribų (pvz., kai naudojama „Google Analytics“ paslauga statistikos, analizės ar kitais panašiais tikslais).

Minėtais atvejais Bendrovė kruopščiai įvertins visas sąlygas, kuriomis perduoti asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi trečių asmenų, bei imsis visų priemonių, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų apsaugos lygis.

Bendrovė taip pat naudojasi trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis (tokiomis kaip trečiųjų šalių duomenų centrai, serveriai, tinklalapių kūrimas, administravimo paslaugos, internetinio srauto ir tinklalapių analizė, statistika, tiesioginės rinkodaros paslaugos ir pan.), kurias teikiant gali būti reikalinga tam tikra apimtimi susipažinti su Lankytojų asmens duomenimis. Tokiu atveju Bendrovė užtikrins, kad duomenų tvarkytojai laikysis konfidencialumo ir tinkamos asmens duomenų apsaugos įsipareigojimų.

2. LANKYTOJŲ TEISĖS

Kompanija užtikrins lankytojų teisių, numatytų BDAR dėl asmens duomenų apsaugos, įgyvendinimą, o būtent:

 • teisę susipažinti su asmens duomenimis;
 • teisę taisyti asmens duomenis;
 • teisę ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti.

Jei Lankytojas mano, kad jo (jos) teisės buvo pažeistos, jis (ji) turi teisę skųstis Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičius g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (+370 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas: ada@ada.lt .

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, Lankytojai gali susisiekti su Bendrove el. paštu: dpo@exadel.lt.

Lankytojų teisių įgyvendinimas yra išsamiau aprašytas Bendrovės asmens duomenų tvarkymo nuostatuose (Bendrovės Privatumo Politika).

3. DUOMENŲ SAUGUMAS

Įdiegdama tam tikras technines ir organizacines priemones, Bendrovė apsaugo Lankytojų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto naudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar keitimo.

Bendrovė rekomenduoja, kad Lankytojai, siekdami apsaugoti savo asmens duomenis, prieš apsilankant Tinklapyje laikytųsi bent šių minimalių saugumo priemonių:

 • nesilankytų įtartinuose tinklalapiuose;
 • atnaujintų savo programinę įrangą ir antivirusines programėles, atsižvelgdami į programinės įrangos tiekėjų ir pardavėjų rekomendacijas.

Kompanija užtikrins lankytojų teisių, numatytų BDAR dėl asmens duomenų apsaugos, įgyvendinimą, o būtent:

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika įsigalioja nuo rugsėjo 30 d 2018.

Bendrovė gali kartas nuo karto keisti šios Privatumo politikos nuostatas. Apie pakeitimus Bendrovė Lankytojus informuos, pateikdama naują Privatumo politikos versiją Tinklapyje nurodydama įdiegtų pataisymų datas.

Lankytojai supranta ir pripažįsta, kad toliau naudodamiesi Tinklalapiu, jie sutinka su bet kokiais Privatumo politikos pakeitimas ir atnaujinimais.

Jei kuri nors Tinklapio Privatumo Politikos nuostata yra laikoma negaliojančia ir netaikytina, tokia nuostata neturi įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.